“Impostorii” învãtãmântului vasluian

Barlad Online

Dupã ce în ultimii ani au fost tãiate sute de norme iar suplinitorii au rãmas fãrã locuri de muncã, existã “supravietuitori” care si astãzi predau copiilor de un sfert de secol desi profeseazã în alte domenii de activitate decât învãtãmântul. O parte din acestia nu au grad didactic dupã 20 de ani de predare iar marea lor majoritate au terminat învãtãmânt la distantã sau fãrã frecventã. Cu toate cã nu au studii autorizate, aspirã si acum la o catedrã pentru anul scolar viitor.
Desi sute de suplinitori au rãmas fãrã locuri de muncã în ultimii ani, în învãtãmântul vasluian existã profesori care predau de un sfert de secol chiar dacã lucreazã în alte domenii. Potrivit site-ului oficial al titularizãrii, pe listele celor care s-au abonat la o catedrã pentru anul scolar urmãtor sunt candidati cu peste 20 de ani vechime în sistem dar care nu se multumesc cu câstigurile din învãtãmânt. Acesti dascãli nu au studii autorizate iar o bunã parte dintre ei sunt fãrã grad didactic. Cu toate astea, numãrul lor este mic, însã mediile obtinute anul trecut la titularizare obligã scolile sã angajeze personal necalificat. Din lista dascãlilor cu studii neautorizate face parte un cadru didactic cu 23 de ani vechime în învãtãmânt, care nici pânã în prezent nu si-a luat gradul didactic iar media de Bacalaureat este 7,66. A lucrat ca suplinitor un sfert de secol iar materia pe care o predã este Educatie muzicalã. În plus, studiile de licentã le-a absolvit la privat, prin învãtãmânt la distantã. Pe urmãtoarea pozitie în ceea ce priveste vechimea în învãtãmânt este un profesor de Matematicã, cu 19 ani de predare ca suplinitor. Nici el nu are studii autorizate si activeazã în alt domeniu de lucru. În schimb, si-a obtinut definitivatul, însã cu nota 6,81 iar media de Bacalaureat este 8,5. Si acesta a absolvit studiile superioare la la fãrã frecventã, dar la învãtãmânt de stat. Un alt profesor suplinitor si fãrã studii autorizate cu opt ani în învãtãmânt a predat elevilor Geografia. Este angajat în alt domeniu de activitate si a terminat studiile de licentã la învãtãmânt de distantã, la privat. Aceeasi materie o predã de sapte ani un suplinitor fãrã studii autorizate. Ca si în celelalte cazuri, acesta a terminat la privat, prin învãtãmânt la distantã. Un alt dascãl cu definitivatul luat cu media 6,41 predã elevilor Limba francezã de sase ani. A luat Bacalaureatul cu 6,46 si a absolvit studii la privat, învãtãmânt de distantã. În aceeasi situatie mai sunt si alte cadre didactice fãrã grade didactice, care lucreazã în alte domenii si care predau elevilor chiar dacã au vizitat facultatea doar la examene. Analizând notele obtinute în ultimii doi ani la titularizare este de înteles de ce s-a ajuns la acest compromis. Cu toate astea rãmâne de neînteles decizia Ministerului Educatiei de a tãia norme cu sânge rece, motiv pentru care sute de suplinitori si-au pierdut locul de muncã în învãtãmânt. Nici mãcar dascãlii din alte judete nu pot salva criza de personal calificat din Vaslui. În total, 23 de profesori stranieri s-au înscris pentru titularizare în judetul nostru. Cei multi sunt din Iasi, zece la numãr, majoritatea suplinitori cu mai putin de zece ani vechime în învãtãmânt. Din judetul Bacãu sunt patru cadre didactice înscrise pentru posturile vacante din Vaslui iar câte doi profesori vin din Botosani si Bucuresti. Pentru titularizare în judetul Vaslui s-au mai înscris câte un cadru didactic din Neamt, Dolj, si Suceava si Covasna, însã doar notele la examen vor arãta dacã acestia au o sansã la catedrã în scolile vasluiene. Cei mai multi dintre ei sunt profesori de Istorie, Geografie, Limbã românã sau Consiliere psihopedagogicã.
Astãzi se aflã rezultatele
Sute de candidati vasluieni la titularizare vor afla astãzi rezultatele si pot depune eventualele contestatii pânã mâine dupã-amiazã. Prima etapã de repartizare, în sedintã publicã, la nivelul centrului de concurs, respectiv unitãtii de învãtãmânt va avea loc în zilele de 10 si 13 august si este dedicatã cadrelor didactice care au obtinut cel putin nota 7 la examenul de titularizare. Aici este vorba doar de posturile titularizabile. Etapa a doua de repartizare va avea loc în 15 – 16 august la care pot participa cei care au obtinut cel putin nota 5 la examenul de titularizare din acest an ori cei care solicitã angajare în baza notelor din 2010 si 2011 pe posturile didactice cu perioadã determinatã. În fine, a treia etapã de repartizare va începe pe 20 august, cu numirea pe functiile de conducere rãmase neocupate prin concurs iar în 23 – 24 august are loc solutionarea completãrilor de normã didacticã. Pe 29 august se va face atribuirea orelor în plata cu ora la nivelul unitãtilor de învãtãmânt.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu