Toamna fierbinte în învatamant

Barlad Online


Profesorii s-au retras in masa de la Definitivat
Ca să poată căpăta statutul de directori numiţi prin concurs, candidaţii vor trebui să susţină trei probe: analiza şi evaluarea CV-ului, interviul referitor la planul managerial şi cunoaşterea legislaţiei specifice, testul alcătuit din cinci itemi/grile de management educaţional.
Potrivit unui proiect de metodologie publicat de Ministerul Educaţiei, concursurile pentru directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică vor fi organizate începând din octombrie. Probele vor fi înregistrate audio-video pentru eliminarea oricărei suspiciuni.
Concursul va fi organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean. În prezent, directorii de şcoli sunt numiţi cu delegaţie, ultimele mandate ocupate prin concurs expirând în 2012.
În Vaslui sunt în total 143 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică. Anul acesta, au fost păstraţi în funcţii cei mai mulţi dintre directorii şi directorii adjuncţi, excepţie făcând doar 18, care au fost înlocuiţi din diverse motive, de la pensionare şi demisie, până la management defectuos.
Concursul este prevăzut în perioada octombrie-noiembrie, o a doua “tranşă” fiind programată în martie-aprilie 2016.
Potrivit metodologiei, la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct de şcoală pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au studii universitare de licenţă; sunt membre ale corpului naţional de experţi educaţionali; sunt titulare în învăţământul preuniversitar; au cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor şi o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin patru ani; dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale reflectate prin calificativul “Foarte bine” în ultimii trei ani consecutivi şi nu au fost sancţionate disciplinar în ultimele 12 luni; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Nu pot ocupa funcţia de director sau director adjunct persoanele care desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, cum sunt: activităţi comerciale în incinta unităţii de învăţământ sau în zona limitrofă; comerţ cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; activităţi publice cu componenţă lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului.
În opinia unora dintre directorii cu care am stat de vorbă, proiectul este oarecum permisiv: „Nici nu s-a obişnuit bine cu catedra şi deja poate deveni director! Totuşi, nu se va înghesui niciun tânăr profesor la aşa o corvoadă sau poate doar s-o facă din naivitate şi să renunţe după câteva luni”.
În fine, ca să poată căpăta statutul de directori numiţi prin concurs, candidaţii vor trebui să susţină trei probe: analiza şi evaluarea CV-ului, interviul referitor la planul managerial şi cunoaşterea legislaţiei specifice, testul alcătuit din cinci itemi/grile de management educaţional.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu