Cultivarea plantelor modificate genetic în anul 2012

Barlad Online

Autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic se face în conformitate cu prevederile OMADR nr.61/26.03.2012 privind autorizarea si controlul cultivatorilor de plante modificate genetic si mãsuri pentru asigurarea coexistentei plantelor modificate genetic cu cele conventionale. Cultivatorii trebuie sã depunã la DAJ Vaslui documentele în vederea autorizãrii înfiintãrii acestor culturi. La nivelul judetului Vaslui, din 2009, nu mai existã niciun cultivator de plante modificate genetic, si, pânã în acest moment, nici nu au fost depuse cereri de autorizare în acest sens.
În anul 2012, singura plantã modificatã genetic aprobatã pentru cultivare în scop comercial, consum propriu sau producere de sãmântã, este porumbul modificat genetic MON 810. În vederea autorizãrii, cultivatorii care utilizeazã sãmântã produsã de terti sau din productie proprie, trebuiau sã depunã cererea de autorizare pânã cel mai târziu la data de 15 mai a fiecãrui an, iar în cazul culturilor duble, cererea de autorizare se va depune pânã la data de 1 iulie a fiecãrui an. Productia obtinutã nu poate fi folositã pentru consum uman, ci doar pentru furajarea animalelor. Nici în acest an nu a fost depusã nici o cerere de autorizare din partea vreunui fermier vasluian pentru culturi modificate genetic. Ultima datã când a fost depusã o astfel de cerere a fost pentru anul agricol 2009, pentru un cultivator din Lunca Veche, comuna Lunca Banului, pentru suprafata de 7,15 ha cultivate cu porumb modificat genetic MON 810, în vederea furajãrii animalelor. Toatã productia obtinutã a fost livratã integral din câmp pentru hrana animalelor.
Pentru autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic este nevoie de eliberarea din partea Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui (DAJ Vaslui) a unei autorizatii, ce constituie aprobare pentru cultivarea de cãtre fermieri a plantelor modificate genetic. Cultivatorii care cultivã plante modificate genetic în scop comercial, consum sau loturi demonstrative trebuie sã depunã în fiecare an, la DAJ Vaslui, o cerere-tip însotitã de un dosar continând documentele de identificare, copie de pe buletinul/cartea de identitate, pentru persoane fizice, sau, pentru persoane juridice, copii de pe certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare fiscalã. Mai trebuie anexate documente care sã ateste înregistrarea în Registrul Fermelor si o declaratie pe propria rãspundere a solicitantului cu privire la destinatia productiei obtinute. O altã obligatie a cultivatorilor de plante modificate genetic în scop de cercetare este de a depune si o copie de pe autorizatia eliberatã de Agentia Nationalã pentru Protectia Mediului. Trebuie mentionat faptul cã, dupã înfiintarea unei astfel de culturã, controalele ulterioare sunt foarte drastice, fiind preluate probe inclusiv de pe terenurile alãturate, pentru a se verifica dacã nu cumva, în urma polenizãrii, au fost denaturate si acestea, poate acesta fiind motivul pentru care sunt foarte putine cereri, de obicei pentru loturi experimentale, la nivel national. Directivele Uniunii Europene sunt foarte clare în acest sens si, asa cum se întâmplã de obicei, mai aspre pentru statele nou-aderate, cum este si cazul României, în cazul nerespectãrii acestor reguli.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu