CÃTRE DOMNUL DAN DIACONESCU, FONDATORUL PP-DD

Barlad Online

Doresc sã vã comunic pe aceastã cale rezultatele alegerilor locale din Bârlad. Sunt al doilea pe lista celor votati de bârlãdeni si, prin urmare, avem trei consilieri PP-DD în Consiliului Local Municipal Bârlad. Mã declar multumit de rezultatul obtinut, PNL si PDL, partide cu vechime, situându-se sub noi ca procent. Voi rãmâne primarul de suflet al bârlãdenilor care m-au votat si totodatã un ghimpe în coasta “iocoilor” care au pus stãpânire pe oras. În aceste sãptãmâni de campanie electoralã, am luat contact cu oameni de toate vârstele si din toate categoriile sociale, sustinãtori ai partidului si ai dumneavoastrã, toti fiind însã nemul- tumiti de câteva aspecte, pe care le voi expune mai jos, cu argumentele care se impun. Una dintre nemultumirile exprimate de cetãteni se leagã de alegerea neinspiratã a numelui partidului: Partidul Poporului- Dan Diaconescu. Partidul trebuie sã reprezinte întregul popor român si nu o singurã persoanã. Cetãtenii nu doresc un nou Mesia, nu doresc un vindecãtor enigmatic, ci vor sã fie reprezentati de oameni echilibrati, corecti si bine ancorati în realitate. Numele partidului nu trebuie nici sã lase impresia unui SRL, ci sã ilustreze o grupare de oameni uniti prin comunitatea conceptiilor politice, ideologice si a intereselor sociale. Trebuie sã fie promovate principiile, valorile si dorintele tuturor românilor si nu pe cele ale unei singure persoane. Din acest motiv cred cu tãrie cã un nume potrivit ar fi: PARTIDUL POPORULUI ROMÂN, PPR. Aceastã alegere este potrivitã si pentru eliminarea confuziei dintre Partidul Poporului-Dan Diaconescu (PP-DD) si Partidul Poporului-Legea Cojocaru (PP-LC). PP-DD a avut o evolutie foarte bunã, dar pentru a construi o imagine a unui partid puternic, organizat si stabil, care luptã pânã la capãt împotriva coruptiei si a ciocoilor, trebuie sã trecem la cea de-a doua etapã. Este momentul oportun sã ne diferentiem de partidele concurente si sã subliniem printr-un nume puternic cã partidul se dedicã în totalitate îndeplinirii nevoilor, intereselor si dorintelor tuturor românilor. Pentru a sublinia moralitatea si credibilitatea partidului as propune sã renuntati la declaratiile ce contin aprecieri negative cu privire la desfãsurarea alegerilor locale, de pe postul de televiziune OTV. Dacã dumneavoastrã aveti probe clare ale infractiunilor sãvârsite în aceastã perioadã, vã sfãtuiesc sã actionati în instantã sau sã le prezentati si pe acestea în sustinerea declaratiilor. În acest mod, dovediti cã sunteti o persoanã corectã, care doreste clarificarea problemelor si dezvãluirea adevãrului pe care toti românii îl meritã. Este important ca imaginea dumneavoastrã sã fie impecabilã si sã arãtati cetãtenilor cã sunteti o persoanã corectã, responsabilã, echilibratã, demnã si transparentã. În acest sens, nu este indicat sã vã asociati imaginea cu cei care vin la OTV si stârnesc discutii nepotrivite, bârfe sau acuzatii fãrã dovezi. De asemenea, trebuie solutionatã problema sms-urilor care nu apar pe postul de televiziune, desi sunt trimise si plãtite de cetãtenii care doresc sã îsi exprime public pãrerile. Cetãtenii trebuie sã aiba încredere în reprezentantii lor si sã îsi doreascã sã facã parte din aceasta structurã politicã, iar asocierile nefericite nu fac decât sã dãuneze reputatiei partidului. Pentru a nu mai exista stãri conflictuale în interiorul partidului, trebuie sã se renunte la grupurile de interese formate si, totodatã, sã nu mai fie promovatã incompetenta prin alegerea unor oameni nepotriviti în functii importante. Trebuie sã ne uneascã profesionalismul, competenta si dorinta de schimbare. Eu îmi doresc sã fiu în continuare alãturi de cetãteni si sã îi reprezint în Consiuliul Local din partea PP-DD, însã vreau sã evidentiez faptul cã nu mã agãt de nicio functie politicã si cã îmi doresc, mai întâi, solutionarea problemelor pe care le-am mentionat mai sus. Am obligatia moralã de a duce la bun sfârsit initiativele, proiectele si ideile cetãtenilor si voi lupta pentru asta ca independent sau ca reprezentat al Partidului Poporului Român. Timp de patru sãptãmâni am desfãsurat un “Concurs de Idei pentru dezvoltarea si modernizarea Bârladului”, în cãutarea celor mai bune si mai interesante propuneri, care sã confere liniste, bunãstare si sigurantã în orasul nostru. În tot acest timp am primit mii de idei, ce vor fi premiate cu 50 de telefoane mobile, 20 aparate foto, 20 MP3-uri, 10 biciclete sau Marele Premiu: o masinã. Vã invit si pe dumneavoastrã alãturi de mine joi, 14.06.2012, ora 20.00, în incinta Restaurantului Poienita din Bârlad, când voi anunta câstigãtorii. Concursul a dovedit cã oamenii vãd cu mare claritate toate problemele orasului si cã îsi doresc cu adevãrat ca problemele existente sã îsi gãseascã cât mai repede o rezolvare. Din acest motiv, consider cã ar trebui sã ne îndreptãm mai mult atentia spre acestia si sã construim un partid puternic al poporului român, care sã nu fie reprezentat de o singurã persoanã, care sã nu fie asociat cu discutiile mai mult sau mai putin potrivite de la OTV, care sã nu fie compus din grupuri de interese si sã nu fie condus de oameni slab pregãtiti pentru functii prea mari. Personal, am o pãrere foarte bunã despre dumneavoastrã si despre modul în care ati reusit sã ridicati de la zero acest partid, însã cei care vã înconjoarã nu urmaresc interesele poporului român si nu ilustreazã într-un mod corect valorile partidului. Dacã veti solutiona toate aceste probleme care mi-au fost prezentate de cetãtenii cu care am discutat pe toatã durata acestei campanii electorale, sunt sigur cã scorul partidului se va tripla. Astept un rãspuns pozitiv din partea dumneavoastrã si îmi doresc sã putem lupta împreunã pentru libertatea, demnitatea si dreptatea poporului român!
În speranta unei bune colaborãri,
Andrei Daniel, Consilier local Bârlad

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu